• youtube
  • facebook

Thanh Hóa: Gần 1.500 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hỗ trợ gần 1.500 tấn gạo cho 19.643 học sinh khó khăn thuộc 244 trường Tiểu học, THCS, THPT theo Nghị định 116.

Tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 1, năm học 2017-2018 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền ký, hỗ trợ gần 1.500 tấn gạo cho 19.643 học sinh của 244 trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2016 của Chính phủ.

Tại Thanh Hóa, còn rất nhiều học sinh nghèo vùng khó khăn cần được hộ trợ. (Ảnh: A.Thắng)

Tại Thanh Hóa, còn rất nhiều học sinh nghèo vùng khó khăn cần được hộ trợ. (Ảnh: A.Thắng)

Số gạo trên sẽ được phân bổ tại các xã miền núi, xã bãi ngang ven biển thuộc vùng khó khăn với mức 15kg/tháng/học sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã và đơn vị được hỗ trợ gạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện nghiêm túc, minh bạch việc hỗ trợ gạo cho học sinh.

create

Hoàng Anh Thắng / phapluatplus.vn