• youtube
  • facebook

Chủ tịch huyện sẵn sàng chịu trách nhiệm việc 7 giáo viên bị luân chuyển

Đối chiếu theo các quy định của UBND tỉnh Thánh Hóa thì huyện Hoằng Hóa đang làm trái trong việc luân chuyển 7 giáo viên giỏi của Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Quyết định một đằng, làm một nẻo

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ngày 8/11/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 3678/QĐ-UBND về việc ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

Quyết định 3678 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3678 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định thể hiện rõ trong Khoản 1, 2, Điều 3, Chương II về trình tự thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng.

“1. Cán bộ giáo viên thuộc diện điều động chuyển đi trường khác trong huyện hoặc khác huyện trong tỉnh phải là cán bộ, giáo viên dôi dư so với chỉ tiêu biên chế được giao hoặc giáo viên dôi dư ở từng môn học của từng trường; chỉ thực hiện điều động cán bộ, giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các trường trong phạm vi huyện hoặc giữa các huyện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phụ hợp với các nhu cầu của các đơn vị trong chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Điều động gữa các trường trong phạm vi huyện hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục được UBND tỉnh giao. UBND huyện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu biên chế theo định mức giáo viên/lớp theo quy định, trên cơ sở đó xây dựng phương án điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu ở cùng bộ môn”.

Như vậy, UBND huyện Hoằng Hóa luân chuyển 7 giáo nói trên là trái với quy định hiện hành của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch huyện sẵn sàng chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Trọng Hoan, Hiệu trưởng Trường THCS Nhữ Bá Sỹ cho biết, năm học 2017-2018, nhà trường có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính, không có ai thuộc diện dôi dư.

Ông Hoan thừa nhận cả 7 giáo viên vừa được điều đi đều là những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có ai vi phạm nội quy quy chế của nhà trường cũng như ngành giáo dục. Sau khi 7 giáo viên được điều động đi thì UBND huyện Hoằng Hóa đã điều động 5 giáo viên ở các trường khác về dạy thế chỗ.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ

Liên quan tới việc ai là người tham mưa đưa ra những tiêu chí “ép” các giáo viên giỏi phải chuyển trường, ông Lê Văn Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa, cho biết Phòng là đơn vị tham mưu chính, Trường THCS Nhữ Bá Sỹ phối hợp để đưa ra những tiêu chí rà soát, sắp xếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính của trường.

Khi được hỏi căn cứ vào đâu để Phòng Giáo dục đưa ra các tiêu chí trên, ông Phúc cho biết “Các tiêu chí trên là chúng tôi cụ thể hóa, chứ không có quy định nào của Bộ GD-ĐT cũng như văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Thanh Hóa”.

Ông Phúc phân trần, lẽ ra trong kế hoạch cần phải có thời gian để thực hiện. “Chúng tôi sẽ tiếp thu, đồng thời tổng hợp lại tình hình để báo cáo với UBND huyện” - ông Phúc nói.

Khi được hỏi căn cứ vào đâu để UBND huyện ban hành kế hoạch trái ngược với quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho rằng việc làm này xuất phát từ nhà trường xây dựng kế hoạch, sau đó Phòng Giáo dục thẩm định rồi tham mưu cho UBND huyện.

“Khi ban hành kế hoạch, chúng tôi xác định thế nào cũng đụng chạm, nhưng có vấn đề gì thì huyện sẽ nghiêm khắc nhìn nhận lại. Huyện làm việc này hoàn toàn vì phong trào, vì việc chung chứ không vụ lợi gì hết. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm” - ông Giang nói.

Hoằng Hóa (Thanh Hóa): 7 giáo viên giỏi bất ngờ bị chuyển trường sau kế hoạch của huyện

create

Lê Anh / vietnamnet.vn