• youtube
  • facebook

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018 -2019 tại Thanh Hóa

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT toàn tỉnh Thanh Hóa hoàn tất vào giữa tháng 6. Đến thời điểm hiện tại đã có một số trường trong tỉnh công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2018-2019.

Dưới đây là danh sách trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại tỉnh Thanh Hóa năm 2018:

Danh sách trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại tỉnh Thanh Hóa năm 2017:

create

Pham Nu / Tin Nhanh Online