• youtube
  • facebook

10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam

Theo thống kê của Wikipedia, Nghệ An là tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam. Diện tích của tỉnh miền Trung này là 16.493,7 km2.

1. Nghệ An. Diện tích: 16.493,7 km2.

1. Nghệ An. Diện tích: 16.493,7 km2.

2. Gia Lai. Diện tích: 15.536,9 km2.

2. Gia Lai. Diện tích: 15.536,9 km2.

3. Sơn La. Diện tích: 14.174,4 km2.

3. Sơn La. Diện tích: 14.174,4 km2.

4. Đắk Lắk. Diện tích: 13.125,4 km2.

4. Đắk Lắk. Diện tích: 13.125,4 km2.

5. Thanh Hóa. Diện tích: 11.130,2 km2.

5. Thanh Hóa. Diện tích: 11.130,2 km2.

6. Quảng Nam. Diện tích: 10.438,4 km2.

6. Quảng Nam. Diện tích: 10.438,4 km2.

7. Lâm Đồng. Diện tích: 9.773,5 km2.

7. Lâm Đồng. Diện tích: 9.773,5 km2.

8. Kon Tum. Diện tích: 9.689,6 km2.

8. Kon Tum. Diện tích: 9.689,6 km2.

9. Điện Biên. Diện tích: 9.541,2 km2.

9. Điện Biên. Diện tích: 9.541,2 km2.

10. Lai Châu. Diện tích: 9.068,8 km2.

10. Lai Châu. Diện tích: 9.068,8 km2.

 

 

create

Lương Ngọc (Theo Wikipedia) / khoahocphattrien.vn