• youtube
  • facebook

Ngày làm việc thứ 2, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XVIII, tiếp tục ngày làm việc thứ hai để thảo luận tại hội trường vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020...

Toàn cảnh buổi thảo luận tại hội trường.

Toàn cảnh buổi thảo luận tại hội trường.

Ngày 28-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XVIII, tiếp tục ngày làm việc thứ hai để thảo luận tại hội trường vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Trước khi thảo luận tại hội trường, đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. 

Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Tại 4 tổ thảo luận đã có 38 lượt ý kiến phát biểu. Không khí thảo luận tại các tổ rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, nội dung các ý kiến phong phú, tâm huyết, đã làm rõ thêm về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và đề xuất những biện pháp vào từng nội dung, vấn đề cụ thể.

Nhìn chung, hầu hết các ý kiến phát biểu đều cơ bản thống nhất với các báo cáo trình hội nghị và cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, chất lượng, nội dung toàn diện và có tính khái quát cao. 

Về báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 201512020. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình, thống nhất với Báo cáo về kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém; các chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện trong hơn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. 

Đa số các ý kiến cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là rất bài bản và khóa học; ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ đã hoàn chỉnh các thể chế, cơ chế, chính sách, ban hành 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, do đó có nhiều thời gian để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nên kết quả đạt được đến nay là rất toàn diện, một số lĩnh vực có khởi sắc; một số chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đến năm 2020, nhiều chỉ tiêu có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn 2010 - 2015; các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển mới; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả; nhiều dự án lớn hoàn thành và đưa vào hoạt động, đặc biệt là Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Mặc dù trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn được bảo đảm, giữ vững ổn định liên tục. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt kết quả tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm vào kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ như: Đóng góp của kinh tế biển đối với tỉnh ta là rất lớn, vì vậy cần bổ sung thêm nhận định, đánh giá về hiệu quả phát triển kinh tế biển để có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong thời gian tới; cần bổ sung thêm mục đánh giá về công tác dân tộc và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Về hạn chế yếu kém, một số ý kiến cho rằng, sức cạnh tranh và chất lượng một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh còn thấp, như: Xi măng phục vụ xây dựng nông thôn mới, gạch lát nền. Việc phát triển du lịch ở khu vực miền núi chưa được quan tâm đúng mức. Có ý kiến cho rằng, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh chưa thực sự thông thoáng, quy ưình thủ tục làm nản lòng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá biệt có thủ tục làm cản trở quá trình triển khai dự án đầu tư.

Có ý kiến nhận định việc thực hiện chỉ tiêu đô thị hóa chưa thực chất, các xã được công nhận lên phường, thị trấn chưa đạt yêu cầu, người dân còn nhiều ý kiến, nhất là kết cẩu hạ tầng của đô thị chưa được đầu tư đồng bộ.

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, có ý kiến cho rằng hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tín dụng đen còn diễn biên phức tạp, anh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Có ý kiến thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém là có phần do cán bộ không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, hội họp còn nhiều; việc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận, quyết định của cấp ủy, chính quyền cấp trên còn chậm, chưa nghiêm túc.

Về nhiệm vụ, giải pháp ý kiến đại biểu cho rằng các chỉ tiêu: GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%, là không khả thi, đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh lại các chỉ tiêu này.

Có ý kiến nhận định rằng quy mô kinh tế tỉnh ta đứng thứ 8 cả nước, song chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đứng ở thứ hạng thấp (chi phí không chính thức xếp hạng 50/63, cạnh tranh bình đẳng 48/63,...) như vậy nhiều lĩnh vực của tỉnh đang có vấn đề, cần làm rõ ở đâu, ở đơn vị nào. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở thứ hạng thấp chủ yếu là do thủ tục hành chính vướng mắc nhiều, đề nghị cần quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhất là ở cấp xã; đối với cấp tỉnh, có tình trạng ngành nào quan tâm thì giải quyết thủ tục ngay cho doanh nghiệp, còn ngành nào không quan tâm thì giải quyết rất chậm.

Nhiều ý kiến thống nhất cao với định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh Nghị quyết sớm trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành để triển khai thực hiện. Có ý kiến cho rằng sản xuất nông nghiệp tỉnh ta vẫn còn manh mún, cần có sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của tỉnh để thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún. Đề nghị tỉnh rà soát, đánh giá lại thực trạng và loại bỏ bớt các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp không còn phù hợp, hiệu quả kinh tế - xã hội thấp, để tập trung vào 2 cơ chế, chính sách đó là: Tích tụ tập trung ruộng đất và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Có ý kiến đề nghị tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện ứng trước kinh phí để thực hiện GPMB đối vơi các khu vực đã được quy hoạch để thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư. Việc xây dựng Đề án phát huy các giá trị truyền thống của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cần được lượng hóa tối đa, xây dựng được các tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, nhiều địa phương có tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ đề nghị tỉnh cho các huyện, thị xã được ký hợp đồng giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tỉnh chỉ đạo sáp nhập Trường trung cấp nghề cho phù hợp với thực tế và phát huy hiệu quả của các Trường trung cấp nghề. Đề nghị tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết dừng hoạt động đối với các nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Có nhiều vụ việc báo chí đưa tin không đúng sự thật đề nghị tỉnh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý về thông tin trên báo chí; trong đó phải chủ động tổng hợp và cung cấp thông tin cho báo chí, để giảm tình trạng cơ sở phải tiếp và làm việc nhiều lần với phóng viên báo chí với cùng một nội dung.

 

Có ý kiến đề nghị việc thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã không phải là người địa phương, nhất là các xã miền núi phải từng bước, có lộ trình phù hợp. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo các, các ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm, qua đó xác định đước vị trí, người cần tinh giản. Việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn; tuy nhiên sau sáp nhập nhiều nơi việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản) gặp khó khăn, nhất là việc lựa chọn cán bộ đảm nhận cả 2 chức danh này. Nhiều năm nay tỉnh không tổ chức thi tuyển công chức đối với khối Đảng, đoàn thể, làm cho các địa phương khó khăn trong công tác cán bộ, đề nghị tỉnh sớm có phương án tổ chức thi tuyển công chức. 

Nhiều đại biểu đã cho ý kiến vào Chương trình nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường tập trung vào giải phóng mặt bằng, đô thị hóa, huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển…

 

 

create

Minh Hiếu / baothanhhoa.vn

Trước khi bị nghi lộ clip sex, hot girl Trâm Anh đã sở hữu mũi tẹt cùng thân hình mũm mĩm thế này đây!

Trước khi bị nghi lộ clip sex, hot girl Trâm Anh đã sở hữu mũi tẹt cùng thân hình mũm mĩm thế này đây!

timer15/04/2019

Giữa “tâm bão, hot girl Trâm Anh lại bị dân mạng khai quật lại những hình ảnh thời làn da ngăm, mũi tẹt, thân hình mũm mĩm thời chưa ai biết đến.

Thanh Hóa: CỰC HOT Festival ánh sáng độc đáo LẦN ĐẦU TIÊN được tổ chức tại Sầm Sơn

Thanh Hóa: CỰC HOT Festival ánh sáng độc đáo LẦN ĐẦU TIÊN được tổ chức tại Sầm Sơn

timer15/04/2019

Sắp tới, người dân Thanh Hóa sẽ có dịp được khám phá, trải nghiệm lễ hội ánh sáng rực rỡ và lung linh sắc màu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019.

Viettel bị phạt 109 triệu, kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Viettel bị phạt 109 triệu, kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu

timer27/02/2019

Vi phạm trong quản lý thuê bao di động trả trước, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) bị xử phạt 109 triệu đồng. Thanh tra Bộ cũng kiến nghị quy trách nhiệm người đứng đầu trước tình trạng vẫn còn sim kích hoạt sẵn trên thị trường.

Nhìn lại hình ảnh về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Nhìn lại hình ảnh về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

timer13/02/2019

Cách đây 40 năm, thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, quân và dân Việt Nam đã cầm súng, chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.