• youtube
  • facebook

Nghệ An mở đường dây nóng nhận phản ánh ô nhiễm môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã thành lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Số điện thoại đường dây nóng: 0888.695.658;

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: phongkiemsoatonhiem.na@gmail.com. Đường dây nóng hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị 03 yêu cầu các địa phương thành lập đường dây nóng nhằm tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường.

Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận thông tin ô nhiễm môi trường đi vào hoạt động thông suốt từ Trung ương tới địa phương sẽ giúp Cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng nắm bắt thông tin ô nhiễm môi trường, khắc phục kịp thời các sự cố môi trường, đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.

create

An Anh (T/h) / moitruong.net.vn