• youtube
  • facebook

Thanh Hóa: Nâng cao kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Sáng 8-10, tại huyện Hà Trung, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức phòng Văn hoá - Thông tin và cán bộ văn hóa xã thuộc các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hoá và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hoá và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trao đổi, cung cấp và trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý văn hoá và hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động tại cơ sở; kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở; công tác xây dựng các đội nhóm, câu lạc bộ cơ sở. Đồng thời, được hướng dẫn quy trình xây dựng quy ước, hương ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã; xây dựng gia đình, thôn, làng, bản văn hóa và tương đương… Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa đối với công tác tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa tại cơ sở, nhất là thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8-10 đến 10-10-2018.

create

Lê Dung / baothanhhoa.vn