• youtube
  • facebook

Thanh Hóa: Tuyển mới, dạy nghề cho gần 50.000 học sinh, sinh viên

Luôn chú trọng vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian vừa qua, các trường cao đẳng nghề, trung cấp… trong tỉnh Thanh Hóa đã tuyển mới, dạy nghề cho gần 50.000 học sinh, sinh viên.

Thanh Hóa tuyển mới, dạy nghề cho gần 50.000 học sinh, sinh viên (ảnh báo Thanh Hóa)

Thanh Hóa tuyển mới, dạy nghề cho gần 50.000 học sinh, sinh viên (ảnh báo Thanh Hóa)

Theo thông tin trên báo Thanh Hóa, từ đầu năm 2017 đến nay các trường cao đẳng nghề, trung cấp… trong tỉnh Thanh Hóa đã tuyển mới, dạy nghề cho gần 50.000 học sinh, sinh viên (tăng 1,14% so với cùng kỳ, đạt 68,2% so với kế hoạch năm 2017), trong đó: Trình độ cao đẳng 1.651 sinh viên, trung cấp 1.956 học sinh, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là 43.179 người.

Được biết từ nay đến hết năm 2017, ngành lao động – thương binh và xã hội sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động; triển khai rà soát, ghi chép, cập nhật thông tin về cung – cầu lao động, diễn biến thị trường lao động; phối hợp với các nhà trường, doanh nghiệp tổ chức đào tạo những nghề thiết thực với lao động nông thôn và phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn chính sách của tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Tỉnh Thanh Hóa luôn xác định dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Và thực tế thời gian với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

create

An Nhiên (th) / moitruong.net.vn