• youtube
  • facebook

Hình ảnh hiếm có về Thanh Hóa thời Pháp thuộc

Thành Thọ Hạc, lăng miếu Triệu Tường, cầu Hàm Rồng... là những hình ảnh tư liệu vô cùng quý giá về Thanh Hóa thời Pháp thuộc được ghi lại.

Thành Thọ Hạc ở Thanh Hóa thời Pháp thuộc, thập niên 1920. Tòa thành này được xây dựng dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng của nhà Nguyễn. Ảnh tư liệu.

Thành Thọ Hạc ở Thanh Hóa thời Pháp thuộc, thập niên 1920. Tòa thành này được xây dựng dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng của nhà Nguyễn. Ảnh tư liệu.

Khung cảnh phía trước nhà ga Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Khung cảnh phía trước nhà ga Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Chợ Thanh Hóa năm 1927. Ảnh tư liệu.

Chợ Thanh Hóa năm 1927. Ảnh tư liệu.

Chợ Thanh Hóa năm 1927. Ảnh tư liệu.

Chợ Thanh Hóa năm 1927. Ảnh tư liệu.

Khu bán chiếu ở chợ Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Khu bán chiếu ở chợ Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Khu bán nồi đất, đồ gốm ở chợ. Ảnh tư liệu.

Khu bán nồi đất, đồ gốm ở chợ. Ảnh tư liệu.

Chợ gia súc ở Thanh Hóa thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Chợ gia súc ở Thanh Hóa thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Những bé gái đạo Công giáo trong trang phục đám rước ở Thanh Hóa thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Những bé gái đạo Công giáo trong trang phục đám rước ở Thanh Hóa thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Trẻ em chơi đánh đu. Ảnh tư liệu.

Trẻ em chơi đánh đu. Ảnh tư liệu.

Bên ngoài lăng miếu Triệu Tường ở Gia Miêu Ngoại Trang, nơi đặt lăng mộ tổ tiên nhà Nguyễn ở Quý Hương, Quý Huyện (nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung), Thanh Hóa tháng 3/1926. Ảnh tư liệu.

Bên ngoài lăng miếu Triệu Tường ở Gia Miêu Ngoại Trang, nơi đặt lăng mộ tổ tiên nhà Nguyễn ở Quý Hương, Quý Huyện (nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung), Thanh Hóa tháng 3/1926. Ảnh tư liệu.

Nguyên miếu (miếu Triệu Tường), nơi thờ tổ tiên nhà Nguyễn ở Gia Miêu Ngoại Trang. Ảnh tư liệu.

Nguyên miếu (miếu Triệu Tường), nơi thờ tổ tiên nhà Nguyễn ở Gia Miêu Ngoại Trang. Ảnh tư liệu.

Cầu Hàm Rồng bắc qua Sông Mã, một biểu tượng của xứ Thanh, thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Cầu Hàm Rồng bắc qua Sông Mã, một biểu tượng của xứ Thanh, thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Biệt thự của Công sứ Pháp tại Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Biệt thự của Công sứ Pháp tại Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Một chợ bản ở Yên Định, Thanh Hóa năm 1928. Ảnh tư liệu.

Một chợ bản ở Yên Định, Thanh Hóa năm 1928. Ảnh tư liệu.

Đền Sòng Sơn ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong ngày hội. Ảnh tư liệu.

Đền Sòng Sơn ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong ngày hội. Ảnh tư liệu.

Một xưởng gốm ở Thanh Hóa năm 1925. Ảnh tư liệu.

Một xưởng gốm ở Thanh Hóa năm 1925. Ảnh tư liệu.

 

create

T.B (th) / kienthuc.net.vn